top of page

Toiminta

4H-järjestö on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansainvälinen kansalaisjärjestö, jonka ydintehtävänä on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja elämänhallintaa. Tehtävää toteutetaan edistämällä

  • nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä ja arjen taitoja

  • yhteistyötaitoja

  • kansainvälisyyttä 

  • luonnon ja ympäristön kunnioitusta.

 
4H-työn tärkeitä arvoja ovat

  • yritteliäisyys ja ahkeruus

  • yhteistyö,

  • rehellisyys ja oikeudenmukaisuus sekä

  • välittäminen ja suvaitsevaisuus.

 
Järjestön kansainvälinen tunnus tulee neljän sanan alkukirjaimista

HARKINTA  -  HEAD
HARJAANNUS  -  HANDS
HYVYYS  -  HEART
HYVINVOINTI  -  HEALTH 

22730398_1580265571994338_81419715526090

Näihin sanoihin sisältyy 4H-työn perusajatus: edistää lasten ja nuorten kasvamista aikuisiksi, jotka pään harkinnalla, käsien taidolla ja sydämen hyvyydellä pystyvät luomaan arkipäivän hyvinvointia niin itselleen kuin muille. Tekemällä oppiminen (Learning by doing) on 4H-toiminnan tärkeä työmenetelmä.

bottom of page