top of page

Ympäristökasvatus

Hankkeen kohderyhmänä on lapset ja nuoret. Tarkoituksena on ylläpitää perinteisiä kädentaitoja, esimerkiksi paju- ja tuohitöiden tekemistä sekä luoda nuorille mahdollisuudet  opetella perinteisten suomalaisten ruokien valmistusta esimerkisi leireillä. Lisäksi on tarkoitus hyödyntää paikallista osaamista
( käsityöläiset, luomuviljelijät, eläintilalliset ) peruskoulun kasvatustehtävässä ja luoda luonnollista sukupolvien välistä yhteistyötä tietotaidon siirtyessä sukupolvelta toiselle.
Ympäristökasvatuksen edistämiseksi Vihtiin perustetaan neljälle ala-asteen koululle korkeintaan aarin kokoiset kasvimaat, joissa luokat voivat viljellä haluamiaan yrttejä, hyötykasveja tai marjapensaita. Jokaiselta hankkeessa mukana olevalta koululta on valittu erityiset viherluokat, jotka osallistuvat hankkeen retkiin ja huolehtivat kasvimaasta. Koulujen läheisyyteen pyritään perustamaan perinneniitty, jota oppilaat hoitavat.  Mikäli mahdollista, käytetään hyväksi jo olemassa olevaa vanhaa perinnebiotooppia. Tarkoituksena on opettaa koululaisille eri kasvien tuntemusta ja opettaa vastuun kantamista omasta ympäristöstä sekä elvyttää tai herättää kipinä luonnossa liikkumiseen.
Hankkeen puitteissa tehdään retkiä tiloille sekä MTT:n Jokioisten Elonkiertopuistoon, joka on maatalousaiheinen tiedepuisto. Hankkeen ulkopuolisille lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuus osallistua leireille ja kaikille kuntalaisille avoimille kursseille. Leireillä opetellaan mm. ruoanlaittoa
ja kädentaitoja.
Hanke pyörähti käyntiin elokuussa 2004 ja kestää vuoden 2005 loppuun. 
Hankkeen osarahoituksen myöntää Länsi-Uudenmaan Kehitys LUKE ry. Hanke kuuluu TE-keskuksen POMO + - kehittämishankejärjestelmän piiriin.

Syksyllä 2005 kouluilla on korjattu kasvimaiden satoa ja retkeilty mm. Elonkiertopuistossa Jokioisilla. Sienikurssilla Pääkslahden maisemissa opittiin käytännön sienestyksen kautta poimimaan ja hyödyntämään uusia sieniä.

Lasten elonkorjuuleirillä Olkkalassa pidettiin hauskaa ja naustiskeltiin itse tehdyistä hyvistä sämpylöistä, mustikkapiirakasta ja erilaisista kotimaisista aineksista tehdyistä ruoista.

Hankkeen vetäjä Marjaana Mäkelä, Vihdin 4H:n toiminnanjohtaja Mirva Lindfors ja hankkeen puutarha-asiantuntija Kirsti Salo 4H-liitosta vierailivat syyskuun lopulla Pärnussa. Matkan tarkoituksena oli viedä tietoa hankkeesta ja sen toteutuksesta paikallisille 4H-toimijoille. Matka oli antoisa puolin ja toisin ja toivommekin jatkoyhteistyön sujuvan suunnitellulla tavalla vuonna 2006.

Syyskuussa aloitettiin Ikivihreät taidot- hankkeen innoittamana kierrätysopetus yhteistyökouluilla. Ympäristönsuojelun asiantuntija Johanna Hurmola vieraili jokaisella koululla ja opetti kierrätystä luokissa. Kierrtätysopetusta annettiin myös 4H-kerhoissa. Kerhojen toimintaan saatiin lisäväriä syksyllä kun jokaisessa kerhossa vieraili pieneläimiä, joiden elämään ja hoitamiseen kerholaiset saivat tutustua.

Syyskuussa alkoi myös Arja Purjeen vetämä risulintukurssi kaikissa hankkeen yhteistyökouluissa. Jokaisella luokalla vieraillessaan Arja opetti kädestä pitäen kuinka pihakoristeeksi soveltuva risulintu syntyy näppärästi risuista ja rautalangasta.

Marraskuun pimeyteen antoi valoa ja lämpöä koululaisten retket Gardenian trooppiseen puutarhaan Helsinkiin. Syksyn 2005 aikana retkiä tehtiin yhteensä kolme, joten kaikki viherluokkalaiset pääsivät tutustumaan trooppisiin kasveihin, istuttamaan rönsyliljan ja seikkailemaan viidakossa. Viimeinen Gardeniaretki tehtiin 16.12.2005. 

Ikivihreä toimintamalli tuotti Vihdin malli-hankkeen

Ympäristökasvatuksen tausta
4H-toiminnasta alkunsa saanut Ikivihreät taidot –hanke kehitti vuonna 2003 Ikivihreän mallin ympäristökasvatusidean. Tätä ideaa lähdettiin toteuttamaan ja levittämään Pomo+Länsi Uudenmaan kehitys LUKE ry osarahoituksen kautta. Kehitystyö jatkui valtakunnallisena MMM/YTR rahoituksella. Hyvän pohjatyön saattama käynnistettiin Vihdin malli - Kestävän kehityksen oppimisympäristöt ulkona -hanke, johon saatiin rahoitus Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämisvaroista. Tällä hetkellä toukokuun 2010 loppuun kestävä Vihdin malli -hanke tarjoaa vihtiläiskouluille mahdollisuuden kokemukselliseen ja voimaannuttavaan ulkona tapahtuvaan oppimiseen oman koulun lähistöllä.

Ikivihreät taidot (2003-2006) - loi ja kehitti idean toteuttaa ympäristökasvatusta koulun ja 4H:n yhteistyönä
Ikivihrein siivin (2006-2007) - lisäsi malliin mm. lähimetsän käytön oppimisympäristönä
Ympäristökasvatuksen ikivihreä toimintamalli (2007-2008) - on tuonut mallille valtakunnallista tunnettuutta
Vihdin malli (2008-2010) vaihe, johon tuki on saatu Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämisvaroista.

Ikivihrein siivin-hanke 2006-2007
Uudenlaisen ympäristökasvatuksen toimintamallin testaus ja levitys

Ikivihrein siivin on jo päättyneen Ikivihreät taidot-hankkeen (2004-2006) jatkovaihe. Se jatkaa kouluyhteistyötä kasvimaatoiminan merkeissä, kehittää materiaalieja ja luo yhteyksiä eri tahojen kanssa  sekä koulun välittömässä läheisyydessä että laajemmin valtakunnallisessa kentässä.

Uutta hankkeessa on koulun ja lähimaatilan yhteistö, joka on nyt syksyllä 2006 lähtenyt hyvin käyntiin. Maatilat tarjoavat kokonaan uudenlaisen ympäristökasvatuksen oppimisympäristön ja mahdollistavat lasten tutustumisen ruuan reittiin ja maatilan toimintaan käytännön työnteon myötä.

Hanke on laajentanut otettaan myös metsä-ja luontosektorilla - tekeillä on opinnäytetyö hankkeen metsäosiosta. Hankkeesta on tarkoitus tehdä myös väitöskirja, jonka aihe perustuu koulun uudenlaisen ympäristökasvatuksen toimintamalliin, jossa mahdollistajana on järjestötoimijan osallisuus.

Ikivihrein siivin-hanke aloitti 1.3.2006 ja se jatkuu kevääseen 2007. Hankkeelle on antanut osarahoituksen Länsi-Uudenmaan Kehitys LUKE ry. Hanke kuuluu TE-keskuksen POMO+-kehittämishankerahoituksen piiriin.

Ikivihrein siivin- hankkeen yhteistyökumppanina on mm. MTT:n Maalle oppimaan Interreg IIIa-hanke, joka hyödyntää hankkeemme koulu-maatila yhteistyötä tutkimusaineiston kokoamiseksi. Yhteistyötahoina ovat myös Eestin 4H, Helsingin yliopisto/Soveltavan biologian laitos ja Soveltavan kasvatustieteen laitos, MTK, Lasten ja nuorten puutarhayhdistys, Hyötykasviyhdistys, Martat, Maa-ja kotitalousnaiset/Proagria, Kemira Growhow, Schetelig Oy, Vesy ry /Antti Uusitalo ja paikalliset yrittäjät

 

Katso lisätietoa täältä.
 

bottom of page